• 1
  • 2
  • 3

Δρομολόγια Αστικών Λεωφορίεων

Δρομολόγια Αστικών Λεωφορείων από και προς ΤΕΙ.

Ώρα Αναχώρησης Διαδρομή
08:45 ΚΤΕΛ-Τ.Ε.Ι.(09:15 αναχ.)-Τ.Ε.Ι.-ΚΤΕΛ
09:45 ΚΤΕΛ-Τ.Ε.Ι. (10:15 αναχ.)-Τ.Ε.Ι.-ΚΤΕΛ
10:45 ΚΤΕΛ-Τ.Ε.Ι.(11:15 αναχ.)-Τ.Ε.Ι.-ΚΤΕΛ
11:45 ΚΤΕΛ-Τ.Ε.Ι.(12:15 αναχ.)-Τ.Ε.Ι.-ΕΣΤΙΑ
12:45 ΚΤΕΛ-Τ.Ε.Ι.(13:15 αναχ.)-Τ.Ε.Ι.-ΕΣΤΙΑ
13:45 ΚΤΕΛ-Τ.Ε.Ι.(14:15 αναχ.)-Τ.Ε.Ι.-ΕΣΤΙΑ
14:45 ΚΤΕΛ-Τ.Ε.Ι.(15:15 αναχ.)-Τ.Ε.Ι.-ΚΤΕΛ
15:45 ΚΤΕΛ-Τ.Ε.Ι.(16:15 αναχ.)-Τ.Ε.Ι.-ΚΤΕΛ
16:45 ΚΤΕΛ-Τ.Ε.Ι.(17:15 αναχ.)-Τ.Ε.Ι.-ΕΣΤΙΑ
17:45 ΚΤΕΛ-Τ.Ε.Ι.(18:15 αναχ.)-Τ.Ε.Ι.-ΕΣΤΙΑ
18:45 ΚΤΕΛ-Τ.Ε.Ι.(19:15 αναχ.)-Τ.Ε.Ι.-ΕΣΤΙΑ
19:45 ΚΤΕΛ-Τ.Ε.Ι.(20:15 αναχ.)-Τ.Ε.Ι.-ΚΤΕΛ
20:45 ΚΤΕΛ-Τ.Ε.Ι.(21:00 αναχ.)-Τ.Ε.Ι.-ΚΤΕΛ

 

 

Άλλες διαδρομές

Ώρα Αναχώρησης Διαδρομή
09:15 ΚΤΕΛ-Εργατικές-(9:30)Κυρακαλή-Κτελ
08:00 ΚΤΕΛ-Εργατικές-ΣΤ' Δημοτικό-(Στάση από Κούσκουρα και Λιόλιο)
06:45-08:30-10:30  ΚΤΕΛ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΤΕΛ
09:15 ΚΤΕΛ-Εργατικές-(9:30)Κυρακαλή-Κτελ
08:00 ΚΤΕΛ-Εργατικές-ΣΤ' Δημοτικό-(Στάση από Κούσκουρα και Λιόλιο)
09:45-12:00-14:00-16:45-17:15  ΚΤΕΛ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΤΕΙ-ΜΥΡΣΙΝΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΤΕΛ