• 1
  • 2
  • 3

Ασυνόδευτα Δέματα

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού Οικονομικών, περί των κομίστρων αποσκευών και μικροδεμάτων, καθορίζουμε από 1-7-2010 τα κόμιστρα μεταφοράς των ασυνόδευτων μικροδεμάτων και δεμάτων ως ακολούθως:

Είδος Θεσ/νίκη Κοζάνη Αθήνα Βέροια Λάρισα
Φάκελος 3,00 ευρώ 2,00 ευρώ 5,00 ευρώ 2,50 ευρώ 3,00 ευρώ
Δέμα έως 1 κιλό 4,00 ευρώ 3,00 ευρώ 6,00 ευρώ 2,50 ευρώ 4,00 ευρώ
Δέμα 1-5 κιλά 5,00 ευρώ 4,00 ευρώ 8,00 ευρώ 4,00 ευρώ 5,00 ευρώ
Δέμα 5-10 κιλά 8,00 ευρώ 5,00 ευρώ 10,00 ευρώ 7,00 ευρώ 8,00 ευρώ
Δέμα 10-15 κιλά 10,00 ευρώ 6,00 ευρώ 12,00 ευρώ 9,00 ευρώ 10,00 ευρώ
Δέμα 15-25 κιλά 13,70 ευρώ 7,00 ευρώ 15,00 ευρώ 12,70 ευρώ 13,70 ευρώ
Δέμα 25-35 κιλά 15,50 ευρώ 7,50 ευρώ 17,00 ευρώ 14,50 ευρώ 15,50 ευρώ
Δέμα 35-45 κιλά 20,00 ευρώ 8,50 ευρώ 22,00 ευρώ 19,00 ευρώ 20,00 ευρώ
Δέμα 45-55 κιλά 25,50 ευρώ 9,00 ευρώ 26,00 ευρώ 24,50 ευρώ 25,50 ευρώ
Δέμα 55-70 κιλά 30,00 ευρώ 9,50 ευρώ 32,00 ευρώ 29,00 ευρώ 30,00 ευρώ

 

 

Σημείωση:

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.0. ΠΟΛ. 1105/1999. ΤΟ ΚΤΕΛ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ. ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2963/2001.