• 1
  • 2
  • 3

Τιμοκατάλογος

ΑΘΗΝΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%  ΕΚΠΤΩΣΗ 25% ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Ισχύει για 6 μήνες)
39,70€ 19,80€ 29,80€ 65€

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
7,20€

3,60€

5,40€

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
9,20€ 4,60€ 6,90€

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
11,60€ 5,80€ 8,70€

ΛΑΜΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
19,50€ 9,80€ 14,60€

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%  ΕΚΠΤΩΣΗ 25% ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Ισχύει για 6 μήνες) ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
18,10€ 9,10€ 13,60€ 30€ 26€

ΒΕΡΟΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
11,30€ 5,60€ 8,40€

ΛΑΡΙΣΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25% ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Ισχύει για 6 μήνες)
16,60€ 8,30€ 12,50€ 30€

ΔΕΣΚΑΤΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
7,20€ 5,40€ 3,60€

ΚΟΖΑΝΗ

OΛΟΚΛΗΡΟ EΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
6€ 3€ 4,5€

ΜΠΑΡΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
3,70€ 1,90€ 2,80€

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
14,10€ 7,10€ 10,60€